Białystok – liczba mieszkańców

Written by

Białystok, największe miasto w wschodnio-północnej Polsce i stolica województwa podlaskiego, jest miastem zamieszkałym przez prawie 300 000 osób. Jest dziesiątym co do wielkości miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców i szóstą co do wielkości aglomeracją miejską w kraju. Białystok jest centrum administracyjnym powiatu białostockiego i województwa białostocko-podlaskiego.

Białystok jest znany z żywego życia kulturalnego, z szeroką gamą muzeów, teatrów i galerii sztuki. Ponadto w mieście znajduje się wiele uniwersytetów i szkół wyższych, w tym Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W Białymstoku mieszkają również jedne z największych w Polsce społeczności polsko-żydowskie.

Ludność Białegostoku składa się z różnorodnej mieszanki grup etnicznych. Największą grupą etniczną są Polacy, stanowiący ponad 50% ludności, a następnie Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy i Litwini. W mieście rośnie też liczba Romów, a także mniejsza liczba Niemców, Tatarów i innych narodowości.

Białystok jest ważnym ośrodkiem gospodarczym dla Polski, w którym swoje siedziby ma wiele dużych firm. Miasto pełni również rolę węzła komunikacyjnego i jest połączone z innymi dużymi miastami w Polsce zarówno drogami, jak i koleją.

Białystok ma bogatą i zróżnicowaną historię, został zasiedlony w X wieku przez plemię bałtyckie zwane Jaćwingami. Później był częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w XVI wieku stał się częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas rozbiorów Polski miasto zostało przyłączone do Imperium Rosyjskiego, a po I wojnie światowej weszło w skład II Rzeczypospolitej.

Dziś Białystok jest tętniącym życiem, nowoczesnym miastem, z bogatym życiem kulturalnym i ludnością, która jest różnorodna i tolerancyjna. Miasto jest wspaniałym miejscem do zwiedzania i oferuje swoim gościom wyjątkowe doświadczenia.

Article Categories:
Białystok

Comments are closed.