Białystok – liczba mieszkańców – demografia i struktura mieszkańców Białegostoku

Written by
liczba-mieszkancow-bialystok

Wzrost Populacji Białegostoku: 2002-2021

Jako znaczące miasto w Polsce, Białystok doświadczył pewnego wzrostu populacji w ciągu ostatnich dwóch dekad. W latach 2002-2021, liczba mieszkańców miasta wzrosła o 1,4%, wynosząc obecnie 295 683. Skład demograficzny jest dość zrównoważony, z 53,1% populacji stanowiących kobiety i 46,9% mężczyźni.

Średni Wiek Mieszkańców Białegostoku

Z punktu widzenia wieku, średnia dla mieszkańców Białegostoku wynosi 42,4 lat. Jest to liczba porównywalna zarówno do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego, jak i całej Polski.

Prognoza Populacji na 2050 Rok w Białymstoku

Zgodnie z prognozami, w 2050 roku liczba mieszkańców Białegostoku spadnie do 261 430. Spodziewany podział demograficzny to 137 481 kobiet i 123 949 mężczyzn.

Małżeństwa i Rozwody w 2021 roku

W roku 2021, mieszkańcy Białegostoku zawarli 1 264 małżeństw, co daje nam 4,3 małżeństwa na 1000 mieszkańców – wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego i całej Polski. W tym samym czasie, odnotowano 1,6 rozwodów na 1000 mieszkańców, co stanowi więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.

Struktura Stanu Cywilnego

Biorąc pod uwagę stan cywilny mieszkańców, 29,4% stanowią osoby stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 10,0% jest po rozwodzie, a 7,8% to osoby owdowiałe.

Przyrost Naturalny i Dynamika Demograficzna

Białystok doświadcza ujemnego przyrostu naturalnego, wynoszącego -565, co odpowiada przyrostowi naturalnemu -1,91 na 1000 mieszkańców. W 2021 roku urodziło się 3 051 dzieci, z czego 49,1% to dziewczynki, a 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 417 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, wynosi 0,84 – znacznie więcej od średniej dla województwa i kraju.

Statystyki Zgonów

W 2021 roku, 32,5% zgonów w Białymstoku zostało spowodowanych chorobami układu krążenia. Nowotwory były przyczyną 19,5% zgonów, a choroby układu oddechowego spowodowały 5,7% zgonów. Wskaźnik zgonów w Białymstoku to 12.2 na 1000 mieszkańców, co jest znacznie mniej od średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od średniej dla całego kraju.

Migracje Wewnętrzne i Zagraniczne

W kwestii migracji, w 2021 roku zarejestrowano 2 431 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 3 215 wymeldowań, co daje saldo migracji wewnętrznych dla Białegostoku wynoszące -784. W tym samym roku, 266 osób zameldowało się z zagranicy, a zarejestrowano 60 wymeldowań za granicę, co daje saldo migracji zagranicznych wynoszące 206.

Struktura Wieku Populacji Białegostoku

Pod względem struktury wieku, 59,0% mieszkańców Białegostoku jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. To pokazuje, że znacząca część populacji miasta jest aktywna zawodowo, co jest kluczowe dla jego dynamiki gospodarczej. Jednocześnie, wymaga to odpowiedniego planowania i zarządzania ze strony władz miasta, aby sprostać potrzebom różnych grup wiekowych.

Podsumowanie

Białystok, największe miasto w wschodnio-północnej Polsce i stolica województwa podlaskiego, jest miastem zamieszkałym przez prawie 300 000 osób. Jest dziesiątym co do wielkości miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców i szóstą co do wielkości aglomeracją miejską w kraju. Białystok jest centrum administracyjnym powiatu białostockiego i województwa białostocko-podlaskiego.

Białystok jest znany z żywego życia kulturalnego, z szeroką gamą muzeów, teatrów i galerii sztuki. Ponadto w mieście znajduje się wiele uniwersytetów i szkół wyższych, w tym Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W Białymstoku mieszkają również jedne z największych w Polsce społeczności polsko-żydowskie.

Ludność Białegostoku składa się z różnorodnej mieszanki grup etnicznych. Największą grupą etniczną są Polacy, stanowiący ponad 50% ludności, a następnie Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy i Litwini. W mieście rośnie też liczba Romów, a także mniejsza liczba Niemców, Tatarów i innych narodowości.

Białystok jest ważnym ośrodkiem gospodarczym dla Polski, w którym swoje siedziby ma wiele dużych firm. Miasto pełni również rolę węzła komunikacyjnego i jest połączone z innymi dużymi miastami w Polsce zarówno drogami, jak i koleją.

Białystok ma bogatą i zróżnicowaną historię, został zasiedlony w X wieku przez plemię bałtyckie zwane Jaćwingami. Później był częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, a w XVI wieku stał się częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas rozbiorów Polski miasto zostało przyłączone do Imperium Rosyjskiego, a po I wojnie światowej weszło w skład II Rzeczypospolitej.

Dziś Białystok jest tętniącym życiem, nowoczesnym miastem, z bogatym życiem kulturalnym i ludnością, która jest różnorodna i tolerancyjna. Miasto jest wspaniałym miejscem do zwiedzania i oferuje swoim gościom wyjątkowe doświadczenia.

Article Categories:
Białystok

Comments are closed.